WinShop CRM aplikace

WinShop CRM aplikace umožňuje lépe třídit důležité informace o zákaznících a zároveň efektivněji vyhodnocovat obchodní aktivity společnosti. Primárním cílem CRM, neboli také Customer Relationship Management, je zaměření na přehledné shromažďování veškerých potřebných údajů o zákaznících společnosti, sledování komunikace se zákazníky, proces obchodních příležitostí a také efektivní plánování aktivit společnosti s možností vytvářet přehledné statistiky. S tímto nástrojem lze pracovat v jakémkoliv oddělení, ať už se jedná o obchod, marketing, či o jinou oblast.

Největší výhody WinShop CRM aplikace:

WinShop CRM aplikace je rozdělena do 5 hlavních částí, díky kterým je možné efektivněji zjišťovat informace o zákaznících a o všech projektech. WinShop CRM aplikace přináší celou řadu výhod napříč celou společností, kdy každé oddělení naleznete ve WinShop CRM aplikaci potřebné informace, které zjednoduší každodenní práci.

 • efektivní řízení celého procesu kontaktu se zákazníkem

 • automatizace úkonů

 • dozor nad řízením projektů

 • přehlednost v informacích o zákaznících

 • účelná analýza dat a reporting

 • Kontakty

  Veškeré informaci o zákazníkovi (kontaktní údaje, dokumentaci – smlouvy, faktury, přehled všech obchodních aktivit, další potřebné specifikace)

  Kontakt

 • Projekty

  Hlavním cílem projektů je zastřešovat a dohlížet na včasnou realizaci rozsáhlejších zákaznických objednávek. Pro projekt lze nastavit určité časové milníky, které je potřeba pro úspěšné dokončení splnit. Pod projekt lze přiřadit jak úkoly, tak události, tudíž bude mít projektový manažer přehled o všech aktivitách spojených s daným projektem. Tato sekce umožňuje dohled nejen nad časovými termíny, ale také nad celkovými finančními prostředky, aby nedocházelo k jejich přečerpání.

  Kontakt

 • Kalendář

  Kalendář zobrazuje všechny události či úkoly společnosti, uživatele nebo pouze skupiny vybraných uživatelů. Lze tak získat ucelený přehled o časové vytíženosti jednotlivých zaměstnanců společnosti.

  Kontakt

 • Události

  Události jsou aktivity menšího rozsahu, zejména spojené se zákaznickou podporou přes hotline. Zároveň slouží k naplánování různých interních záležitostí jako interní porada, dovolená, ale i konzultace a obchodní jednání se zákazníky.

  Kontakt

 • Úkoly

  Úkoly jsou sumarizací všech obchodních aktivit pro jednotlivé zákazníky podle názvu, jednotlivých řešitelů, termínů, priorit, časové náročnosti, stavu v jakém se úkol nachází, emailové korespondence a mnoho dalších specifikací, které si lze v detailu úkolu nastavit.

  Kontakt