next-server

WinShop SQL je obchodní, skladový a pokladní systém pro střední a větší obchodní organizace. Patří do rodiny obchodních systémů společnosti WinShop software a jeho typickými uživateli jsou maloobchodní provozovny ON LINE připojené k centrálnímu serveru, obchodní domy nebo velkoobchodní organizace s větším počtem uživatelů v lokální síti a externími obchodními zástupci připojujícími se pomocí internetu. Standardním pokladním terminálem je počítačová pokladna nebo dotyková pokladní jednotka s pokladními periferiemi. Speciálními připojitelnými periferiemi jsou pak kontrolní váhy, přenosné datové terminály a čtečky čárových kódů, kamerové systémy, platební terminály nebo PDA zařízení. Pro potřeby rozšíření obchodních aktivit společnosti lze do systému WinShop SQL integrovat internetový obchod eWinShop. Systém WinShop SQL je určen pro obchodní organizace podnikající na území České a Slovenské republiky.

Architektura systému WinShop SQL:

Aplikace na straně klienta pracuje v nejmodernějším prostředí Microsoft .NET Framework. Aplikační část je programována v prostředí MS C#. Serverové procesy v nativním prostředí SQL serveru. Datovým úložištěm je MS SQL Server 2019. Reportovacím nástrojem je moderní systém SAP Crystal reports.

Položek
1 000 000+
Instalací
100+
Účtenek měsíčně
1 500 000+
Individuálních funkcionalit

Největší výhody systému WinShop SQL:

Obchodní, skladový a pokladní systém WinShop SQL navazuje na dlouhou tradici obchodních, skladových a pokladních systémů WinShop a využívá všech získaných zkušeností, na základě kterých je WinShop SQL spolehlivým a flexibilním obchodním, skladovým a pokladním systémem, který přináší celou řadu výhod. Řešením jednotlivých modulů aplikační části systému spolu s intuitivním ovládáním přispívá ke zrychlení jednotlivých obchodních procesů. Vyhodnocováním obrátkovosti zboží, evidencí minimálních skladových zásob a výpočtem optimálních stavů spolu s automatizovaným systémem dodavatelských objednávek zajišťuje potřebné zásobování jednotlivých provozoven. Tímto přispívá k časové optimalizaci nákladů na pořizování zásob a spolu s úsporou času obsluhy tak má přímý podíl na rychlé návratnosti investice.

 • ON LINE připojení všech stanic k centrálnímu serveru

 • trvalý přehled o stavu a pohybech zásob všech provozoven

 • široký výběr typů promo a marketingových akcí

 • podpora práce s komisním zbožím dodavatelů

 • integrovaný systém optimalizace skladových zásob

 • zpracování evidence INTRASTAT, EKOKOM a podpora EDI komunikace

 • automatický tisk etiket a cenovek, podpora elektronických cenovek

 • integrace reportovacího nástroje SAP Crystal Reports s možností exportů ve formátech XLS, TXT, HTML, PDF a Grafu

 • pokladní prodej s integrovaným WR systémem eliminujícím výpadky prodeje při ztrátě spojení s centrálním serverem

 • podpora zákaznických a věrnostních systémů

 • kompletní podpora práce s čárovými kódy, QR kódy a RFID identifikací

 • pružný systém inventarizace zásob

 • automatizované objednávkové systémy

 • generátor a tisk vlastních čárových kódu a QR kódu

 • generátor tiskových výstupů a statistických sestav

 • Přesná specifikace zboží

  Užitím doplňujících údajů jako např. barva, rozměr, velikost, délka, model, sezona – (móda a sport) nebo výrobní a sériová čísla – (elektro), váha, váhové a obchodní čárové kódy – (potraviny, drogerie) či materiálové, rozměrové normy a skladové umístění – (železářství, logistické sklady). Díky možnostem rozšířených specifikací skladových položek je snadné sledovat pohyby jednotlivých výrobků od objednávky u dodavatele přes nákup a meziskladové předispozice až po prodej zákazníkovi včetně rychlé dostupnosti všech informací pro účely řešení reklamací.

  Kontakt

 • Okamžitou dostupnost informací

  Obchodní, skladový a pokladní systém WinShop SQL přináší obchodním organizacím okamžitou dostupnost informací ze všech provozoven a centrálních skladů díky ON LINE dostupnosti datového SQL serveru. Aktuálnost požadovaných dat je zajištěna originálním způsobem SQL interpretace datových požadavků, čímž je garantovaná rychlost aplikace i při pomalém připojení k internetu (256 kbs a nižší). Pro pokladní terminály je integrován unikátní systém WR (WinShop replications), díky kterému je plně eliminováno nebezpečí přerušení prodeje při výpadku spojení s centrálním serverem.

  Kontakt

 • Moderní multifunkční pokladní terminál

  Pokladní aplikace WinShop SQL Retail nabízí řadu funkcionalit pro podporu maloobchodního prodeje. Intuitivní rozhraní základních pokladních operací je doplněno systémem zákaznických karet s informacemi o zákazníkovi (celkový obrat, položkově poslední nákup, oblíbené zboží, svátek, narozeniny atd..), informacemi o zboží (návod k použití, certifikace a atesty nebo složení) až k funkci ON LINE hledání zboží na ostatních provozovnách. WinShop SQL Retail podporuje přímou komunikaci s platebními terminály i platbu MOBITO. Samozřejmostí je statistický modul pro vedoucí prodejny, plánovač směn prodávajícího personálu a modul Docházka.

  Kontakt

 • Přehledné statistické a manažérské výstupy

  Obchodní, skladový a pokladní systém WinShop SQL má pro tvorbu statistických výstupů integrován moderní reportovací nástroj SAP Crystal reports , který umožňuje vytváření přehledných sestav doplněných mnoha typy grafů. Každou sestavu je možné exportovat do prostředí MS Excel, MS Word, HTML, PDF, RTF a dalších formátů. Tvorba individuálních výstupů je zajištěna generátorem sestav nebo možností objednávky individuálních CR sestav.

  Kontakt

 • WinShop Dashbord

  Dashboard je manažerský informační nástroj, který umožňuje vizuálně sledovat a analyzovat klíčové výkonnostní ukazatele podniku. Lze jej přizpůsobit tak, aby vyhovoval konkrétním potřebám jednotlivých oddělení. Monitorování v reálném čase snižuje hodiny analýz, které dříve představovaly pro podniky velkou výzvu. Změny v jakémkoli aspektu podnikání, ať už jde o marketing, prodej, zákaznickou podporu nebo finance, mají dopad na podnik jako celek. Dashboardy umožňují uživatelům detailněji nahlédnout do fungování firmy. Dashboard umožní sledovat všechny data na jednom centrálním místě. Největším přínosem správně navrženého dashboardu je efektivita a rychlost, kterou můžete využít k učinění obchodních rozhodnutí.

  Dashboardy lze nastavit na úvodní stránce Winshop SQL podle přání klienta. Další možností pro zobrazení dashboardů je mobilní aplikace WS dashboard, případně mohou být jednotlivé statistiky zasílány e-mailem.

  Kontakt

 • WinShop PDA

  Aplikace WinShop PDA je určena pro zpracování příjemek dodavatelů, zpracování a expedice objednávek odběratelů, předispozice zboží mezi prodejnami, inventarizace zásob nebo dotaz na umístění položky a aktuální zásobu položek na skladu. Aplikace usnadňuje obsluze práci s hromadným sběrem a zpracováním dat. K identifikaci skladových položek při sběru dat využívá integrovanou čtečku čárových kódů. Pro výběr typu zpracování načtených položek je k dispozici přehledné menu.

  Aplikace WinShop PDA se používá především na mobilních přenosných terminálech s operačním systémem Windows MOBILE nebo Android. Terminály jsou v provedení s vysokou odolností proti pádu a opotřebení a jsou vybaveny baterií s vysokou kapacitou. Zařízení se připojuje k databázím systému WinShop ON LINE přes WIFI síť a nebo OFF LINE pomocí USB rozhraní.

  Aplikaci WinShop PDA lze využít společně s mobilní tiskárnou čárových kódů pro tisk etiket na zboží, regálových etiket nebo cenovek na zboží v promoakci.


Moduly

WinShop SQL Back Office - analýzy a statistiky

 • Modul analýz a statistik

 • Tiskové sestavy

 • Kontingenční tabulky

 • Exporty XLS

 • Exporty Power BI

WinShop SQL Back Office - cenotvorba

 • Cenové hladiny

 • Odběratelské ceníky

 • Individuální ceníky

 • Cenové výjimky

 • Promoakce položkové

 • Promoakce finanční

 • Elektronické cenovky

WinShop SQL Back Office - číselníky firem a zaměstnanců

 • Zákaznický slevový systém

 • Evidence firem

 • Evidence zaměstnanců

 • Docházka

 • Plánování směn

WinShop SQL Back Office - doplňkové moduly

 • Intrastat

 • Ekokom

 • SSCC kódy

 • EDI komunikace

 • GDPR

 • Napojení kamerového systému

 • Napojení váhových systémů

 • Welmec

WinShop SQL Back Office - finance

 • Saldokonta odběratelská a dodavatelská

 • Sledování úhrad

 • Homebanking

 • Finanční pokladny

WinShop SQL Back Office - nákup/prodej

 • Faktury přijaté

 • Prodej zboží a služeb

 • Faktury vydané

WinShop SQL Back Office - objednávky

 • Objednávky dodavatelské

 • Objednávky B2B

 • Objednávky B2C

 • Objednávky vlastních provozoven

WinShop SQL Back Office - reklamace

 • Reklamace dodavatelské

 • Reklamace zákaznické

WinShop SQL Back Office - sklad

 • Katalog zboží a služeb

 • Generátor EAN a QR kódů

 • Sklady

 • Skladové pozice

 • Optimalizace zásob

 • Inventarizace zásob

 • Evidence komisních zásob

 • Evidence výrobních čísel

 • Příjem zboží a služeb

 • Převod zboží mezi sklady

 • Rezervace zboží

WinShop SQL Back Office - výroba

 • Řízení masné výroby

 • Receptury

 • Kalkulace surovin

 • Bourání

 • Evidence šarží

 • Plánování výroby

WinShop PDA - možné funkcionality

 • Tvorba dodavatelských objednávek

 • Vykrývání dodavatelských objednávek

 • Tvorba B2B objednávek

 • Vykrývání B2B objednávek

 • Tvorba B2C objednávek

 • Vykrývání B2C objednávek

 • Inventarizace

 • Expedice

 • WMS funkce pozicové zaskladnění

 • WMS funkce řízení expirací

 • PDT zásobník

 • Kontrola cen a dostupnosti

WinShop SQL Front Office - prodej

 • Tisk cenovek

 • Pokladní terminál

 • Promoakce položkové

 • Promoakce finanční

 • Prodej zboží a služeb

 • Prodej komisního zboží

 • Prodej výrobků dle receptur

 • Prodej voucherů

 • Vyhledávání zboží dle EAN

 • Vyhledávání zboží dle názvu

 • Vyhledávání zboží dle kódu

 • Vyhledávání zboží dle dodavatele

 • Vyhledávání zboží dle ceny

 • Vyhledávání zboží dle výrobního čísla

 • Systém ručních slev

 • Fakturace

 • Dotaz na cenu

 • Výkup obalů

 • Statistiky a analýzy

 • Reklamace zákaznická

WinShop SQL Front Office - doplňkové moduly

 • Prodej SAZKA

 • Dobíjení kreditních poukázek

 • Napojení na systémy TAXFREE

 • Napojení na kontrolní váhy

 • Systém remitend

 • Finanční pokladna

 • Evidence docházky

 • Plánovíní směn

 • Sledování plnění obchodních cílů

 • Zákaznický displej s multimedii

WinShop SQL Front Office - skladové operace

 • Tvorba dodacích listů

 • Tvorba převodek mezi sklady

 • Tvorba odpisů

 • Tvorba inventurních soupisů

 • Zpracování objednávek B2C

 • Výdejní místo objednávek B2C

WinShop SQL Front Office - systém úhrad

 • Kombinované platební metody

 • Hotovost

 • Karta

 • Voucher

 • Dobíjecí poukázky

 • Cizí měny

 • Stravenky

 • Napojení na vkladomaty

 • Napojení na karetní terminály

 • Úhrady faktur vydaných

WinShop SQL Front Office - zákaznický systém

 • Evidence zákazníků

 • Zákaznický slevový systém

Často kladené otázky