WinShop SQL Cloud

PŘIPRAVUJEME NOVÝ PRODUKT WinShop SQL Cloud

Rozvoj a obliba mobilních aplikací a softwarových řešení pro webové prohlížeče nás vedla k rozhodnutí, doplnit obchodní a skladový systém WinShop SQL o webové rozhraní, které budou moci užívat zaměstnanci pracující „v terénu“ a kteří potřebují na svých tabletech a noteboocích s různými operačními systémy operativně řídit, pořizovat a nebo vyhodnocovat obchodní transakce. Nová webová aplikace WinShop SQL Cloud je napojena na produkční databázi WinShop SQL sofistikovaným API rozhraním, které zvládá v reálném čase pořizovat, editovat i vyhodnocovat velké objemy dat. WinShop SQL Cloud není náhradou aplikací WinShop SQL Back Office, která kromě běžných provozních funkcionalit slouží také jako administrátorské rozhraní pro nastavení a parametrizaci celého řešení a správu klíčových číselníků. Je však plnohodnotným nástrojem pro řešení provozních úkolů obchodních zástupců, expedientů a nebo managementu. Je to také vhodný nástroj pro administraci a řízení internetových objednávek z eWinShop.

Architektura systému WinShop SQL Cloud:

Webová aplikace WinShop SQL Cloud je vyvíjena v JavaScript frameworku NextJS (samotný kód je psán v TypeScript), který je založen na React. Aplikace používá krom základních funkcionalit frameworků i další funkce přidané instalovanými nadstavbovými moduly. Aplikace využívá služby Azure a serverů WinShop. Datové napojení na produkční databázi WinShop SQL zajišťuje WinShop API.

Největší výhody systému WinShop SQL Cloud:

Klíčovou výhodou nové webová aplikace WinShop SQL Cloud je její nezávislost na typu operačního systému. Možnost provozu na zařízeních s OS Android, IOS nebo Windows ji předurčují pro využití „mimo kancelář“. Její vlastnosti jistě ocení především obchodní zástupci, pracující v „terénu“, ale i management, který na obchodních jednáních bude moci získávat v reálném čase informace o hospodářských výsledcích společnosti. Webová aplikace WinShop SQL Cloud je tedy dalším dílkem do koncepce řešení Omni channel WinShop, které má za cíl nabídnout uživatelům WinShop maximum komfortu a funkcionalit pro řízení obchodní organizace. Vzhledem k možnosti využívat WinShop SQL Cloud v režimu pronájmu je možné také časově optimalizovat náklady na její pořízení a provoz, neboť uživatel platí jen za používání a nemusí se starat o nákup a provoz hardwaru.

  • Online napojení na produkční databázi pomocí WinShop API

  • Nezávislost na operačním systému

  • Možnost využití SaaS, uživatel platí za období ve kterém mu je software poskytován

  • Snadná integrace dodatečných personalizovaných úprav