Kontakt
as

FERONA

Příběh společnosti

Zákazník: Ferona, a.s.

Obchodní společnost Ferona prodává hutní materiál na trhu České a Slovenské republiky již téměř 200 let. V roce 1829 založil v Praze L. G. Bondy železářský velkoobchod, který se v roce 1919 stal akciovou společností s názvem FERRA a. s. Přes nejrůznější období transformací a slučování s dalšími obchodními firmami vznikla v roce 1972 společnost "Ferona, národní podnik, Praha". V polovině roku 1989 se z národního podniku Ferona stává podnik státní. Začátkem 90. let vzniká akciová společnost Ferona, jejímž základním předmětem podnikání je velkoobchod zaměřený na nákup, skladování, úpravu a prodej hutních výrobků, hutních druhovýrobků, neželezných kovů a navazujícího železářského sortimentu. V rámci privatizačního procesu se v roce 1995 se stala Ferona, a.s. privátní společností. Maloobchodní provozovny tvoří nedílnou součást v portfoliu prodejních kanálů společnosti Ferona a.s. a jsou zaměřeny především na prodej hutního materiálu a železářského sortimentu drobným odběratelům.

Provozovny
4
Rok realizace
2007
Let spolupráce
16
Založení společnosti
2001

Největší výhody řešení WinShop

Společnost Ferona a.s., ústy svých pracovníků, oceňuje na systému WinShop SQL především komplexní maloobchodní terminál se snadnou a intuitivní obsluhou a množstvím integrovaných funkcí, inovativní řešení balíčkových pokladen zajišťujících bezpečný prodej dražších výrobků i složitějších zakázek realizovaných na více pracovištích maloobchodní provozovny. Pracovníci provozu vyzdvihují v prvé řadě bezporuchovost a spolehlivost celého řešení a například i ON-LINE propojení s váhami, které zrychluje prodej spojovacího materiálu. Účetní oddělení s uspokojením zkonstatovalo, že došlo k výraznému zjednodušení sběru účetních dat a jejich zpracování přímo v celopodnikovém účetním systému a management pak oceňuje sadu statistických výstupů potřebných pro operativní rozhodování.

 • Aktuální informace o dostupnosti zásob

 • Stabilní prodejní systém s ochranou proti výpadku serveru

 • Zákaznický systém

 • Systém promoakcí a slev

 • Podpora prodeje velkoobchodním zákazníkům

 • Komunikace pokladních terminálů s kontrolními váhami

 • Balíčkové pokladny pro realizaci objednávek z více středisek prodejny

 • Napojení na centrální účetní systém

 • Příběh implementace

  Potřeba implementovat na jednotlivých maloobchodních provozovnách moderní informační systém, zvládající efektivně a v reálném čase všechny obchodní procesy a zároveň komunikující s centrálním ERP systémem BPCS vedla management společnosti k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele maloobchodního pokladního systému. Na základě splnění veškerých požadavků byla vítězem výběrového řízení v dubnu 2006 vyhlášena společnost WinShop Krátce po vyhlášení výsledků výběrového řízení byla ustanovena realizační skupina, tvořena odbornými pracovníky společnosti Ferona a.s. a WinShop, která vypracovala základní dokument před implementační fáze projektu. Tento dokument po odsouhlasení oběma stranami tvořil pilíř samotné implementace a jeho jednotlivé části reprezentovaly dlouhé hodiny konzultací požadavků zadavatele a návrhů řešení pracovníků společnosti WinShop. Součástí odsouhlaseného dokumentu byl i závazek dodavatele převést kompletní data ze stávajícího informačního systému pro účely zpětných analýz a samozřejmě jako počáteční stav pro start práce v novém systému. Po dokončení testování navrženého řešení v „laboratorních podmínkách“ přistoupila realizační skupina k návrhu termínu startu pilotního projektu. Jako pilotní projekt byla vybrána největší maloobchodní provozovna společnosti Ferona a.s. v Holešovicích s 16 front office terminály a 15 back office pracovišti. Je patrné, že členové realizační skupiny nominováni zadavatelem měli dle předchozí spolupráce s odbornými konzultanty společnosti WinShop software s.r.o. plnou důvěru v navržené řešení i k implementační schopnosti dodavatele. Společnost WinShop nechtěla propůjčenou důvěru zklamat a na rozběh pilotního projektu se důkladně připravila.

  Kontakt

 • WinShop SQL

  Samotná implementace pilotního projektu byla naplánována na začátek října 2007. Na celkovou přípravu a spuštění prodejny měla, vzhledem k požadavku co nejkratší odstávky prodeje, společnost WinShop cca 3 pracovní dny, ve kterých musela převést veškerá data ze stávajícího systému / cca 1 500 000 záznamů /, převést počáteční stavy a všechny číselníky, nainstalovat pokladní terminály a proškolit obsluhu. Díky výborné spolupráci s pracovníky provozovny v Holešovicích i centrále se termín otevření podařilo dodržet. Na základě výsledků pilotního projektu pak realizační skupina vypracovala postup implementace na ostatních maloobchodních prodejnách. Termín startu implementace byl stanoven na první pracovní den prosince 2007. S vypětím všech sil a nastavením následujících pracovních dní do pozdních nočních hodin se poslední prodejna úspěšně rozběhla 5.12.2007. Vzhledem k vysílení všech zúčastněných implementujících pracovníků nedošlo již k symbolickému přípitku. Domnívám se však, že by si všichni sklenku šampaňského zasloužili. V následujícím měsíci pak probíhali konzultace výsledků ostrého provozu a docházelo k dílčím úpravám v nastavení. Tato fáze byla zakončena otevřením komunikačního rozhraní mezi systémem WinShop SQL a IS BPCS. Vzhledem k tomu, že všechny testy dopadly dle požadavků zadavatele, došlo i formálnímu ukončení implementace.

  Kontakt