Kontakt
as

Flamengo květiny

Příběh společnosti

zákazník: Flamengo květiny s.r.o.

Květinářství Flamengo bylo založeno v roce 1996 a od té doby si vybudovalo největší síť prodejen se širokým sortimentem řezaných květin, pokojových rostlin a doplňků v České republice. V současné době provozuje již více než 200 prodejen, nejčastěji v nákupních centrech, obchodních domech, supermarketech i hypermarketech po celé ČR a na Slovensku. Při své obchodní činnosti a péči o zákazníky chce společnost udržet vysoký standard, proto investuje energii do kontrol nákupního chování zákazníků, přístupu personálu, systému řízení a kontroly jakosti zboží – tyto kroky pak udržují Flamengo krok před konkurencí a neustále v pohybu a obchodním rozvoji. Sesterská společnost Storge – velkoobchod s řezanými květinami posílá ty nejčerstvější květiny, přímo na pobočky v jednotlivých městech.

Provozoven
200
Let spolupráce
14
Rok realizace
2009
Založení společnosti
1996

Největší výhody řešení WinShop ve Flamengu

Segment maloobchodního prodeje květin je zcela specifický, pracuje se sortimentem řezaných květin, který rychle podléhá zkáze. Z tohoto důvodu vyžaduje speciální optimalizační nástroje pro evidenci zásob, flexibilní způsob objednávání zboží z velkoobchodu a v neposlední řadě i sadu kontrolních nástrojů pro sledování prodejů obsluhy, odpisů a evidenci tržeb. Zcela unikátní je i způsob vytváření vazeb a výroba kytic, která musí akcentovat aktuální zásobu řezaných květin. Systém WinShop SQL, implementovaný ve společnosti Flamengo, je navíc přímo napojen na sesterský velkoobchod Storge, který je dodavatelem veškerého zboží pro prodejny Flamengo. Tato koncepce umožňuje rychlé zásobování prodejen a poskytuje i významnou zpětnou vazbu pro objednávání zboží v Holandsku.

 • Stabilní maloobchodní a velkoobchodní systém

 • Skladová optimalizace a flexibilní zásobování prodejen

 • Sada kontrolních funkcí pro maloobchodní prodejny

 • ON LINE napojení na firemní e-shop

 • Automatizované vykrývání zákaznických objednávek

 • Automatizovaná příprava dodavatelských objednávek

 • Importy dodavatelských dokladů

 • Systém promoakcí a slev

 • Zákaznický systém

 • Rychlá inventarizace

 • Napojení na účetní systém HELIOS

 • Příběh implementace

  V roce 2008 nás oslovil management společnosti s poptávkou na implementaci pokladního a skladového systému do maloobchodních prodejen s květinami. Důvodem byla nespokojenost se stávajícím řešením a zároveň očekávání rozvoje sítě a s tím souvisejícím nárůstem požadavků na efektivní řízení celé sítě, které jim současný dodavatel nedokázal zajistit. Naši analytici předložili vedení společnosti komplexní návrh řešení, které pokrývalo jak řízení maloobchodní sítě, tak i napojení na velkoobchod. Vedení společnosti naše řešení i související cenovou nabídku akceptovalo a začátkem roku 2009 byla zahájena implementace.

  Kontakt

 • WinShop SQL

  Pilotní fáze zahrnovala implementaci 20 vybraných provozoven. Po dokončení pilotní fáze a odsouhlasení akceptačních kritérií byla zahájená další fáze implementace, která zahrnovala implementaci na zbylých cca 100 provozovnách. Celá implementace byla úspěšně dokončena a byla pevným základem pro další spolupráci. Společnost Flamengo postupně rozšiřuje síť svých prodejen nejen v České republice ale i na Slovensku. S rozvojem sítě, a především v souvislosti s potřebou optimalizace zásobování, podporou prodeje zákazníkům, potřebou realizace zákaznických programů a v neposlední řadě i s propojením prodejen s vlastním e-shopem požaduje vedení společnosti Flamengo po našich analyticích a programátorech nové, invenční úpravy obchodního systému. Díky mnohaleté zkušenosti, pochopení principů prodeje květin a ochotě zákazníka investovat do nových funkcionalit se nám podařilo společně vybudovat nejmodernější pokladní a obchodní systém pro segment prodej květin ve střední Evropě.

  Kontakt