Kontakt
as

Storge

Příběh společnosti

Zákazník: Storge s.r.o.

Název společnosti Storge s.r.o. není náhodným výběrem, jedná se o starořecké označení pro náklonnost. S ohledem na nabídku služeb a vstřícnému přístupu k zákazníkům je to název více než výstižný. Za dobu existence společnosti (již od roku 1999) se podařilo vybudovat si velice silnou a stabilní pozici na českém i slovenském trhu. Hlavní prioritou firmy je čerstvost nabízených květin. Z tohoto důvodů nakupuje společnost velký podíl sortimentu přímo od pěstitelů z celého světa nebo online na Holandské květinové burze. Společnosti Storge s.r.o. má pobočky v Praze, Brně a od roku 2022 byl otevřen velkoobchod Storge SK s.r.o Bratislava.

Provozoven
3
Rok realizace
2009
Let spolupráce
14
Historie společnosti od roku
1999

Největší výhody řešení WinShop

Segment velkoobchodního prodeje květin je zcela specifický, pracuje se sortimentem řezaných a hrnkových květin, který rychle podléhá zkáze. Z tohoto důvodu vyžaduje speciální optimalizační nástroje pro evidenci zásob, flexibilní způsob vykrývání požadavků maloobchodních prodejen s následným plánováním a predikcí objednávek u zahraničních dodavatelů. Zcela samostatnou kapitolou řešení je i podpora mobilního prodeje, který umožňuje evidenci prodejů, odpisů a evidenci zásob každého prodejního automobilu.

 • Robustní, stabilní velkoobchodní systém

 • Skladová optimalizace a predikce objednávek u dodavatelů

 • Statistické a analytické výstupy pro management

 • Mobilní prodej

 • ON LINE napojení na firemní e-shop

 • ON LINE objednávky maloobchodních prodejen

 • Importy dodavatelských dokladů

 • Systém promoakcí a slev

 • Zákaznický systém

 • Rychlá inventarizace

 • Napojení na účetní systém HELIOS

 • Příběh implementace

  V roce 2008 nás oslovil management společnosti s poptávkou na implementaci velkoobchodního a skladového systému do svého brněnského velkoobchodu s květinami. Důvodem byla nespokojenost se stávajícím řešením a zároveň očekávání rozvoje sítě sesterské maloobchodní organizace a s tím souvisejícím nárůstem požadavků na efektivní zásobování svých prodejen i prodejen ostatních zákazníků velkoobchodu, které jim současný dodavatel nedokázal zajistit.

  Kontakt

 • WinShop SQL

  Naši analytici předložili vedení společnosti komplexní návrh řešení, které pokrývalo implementaci všech potřeb velkoobchodního prodeje i napojení na maloobchodní síť vlastních prodejen. Vedení společnosti naše řešení i související cenovou nabídku akceptovalo a začátkem roku 2009 byla zahájena implementace. Pilotní fáze zahrnovala implementaci velkoobchodu v Brně a napojení na 20 vybraných vlastních provozoven. Po dokončení pilotní fáze a odsouhlasení akceptačních kritérií byla zahájená další fáze implementace, která zahrnovala propojení velkoobchodu se zbývajícími prodejnami a zprovoznění interního objednávkového systému pro zásobování prodejen. Celá implementace byla úspěšně dokončena a byla pevným základem pro další spolupráci. Společnost STORGE postupně rozšiřuje počet svých velkoobchodních provozoven v České republice ale i na Slovensku. S rozvojem velkoobchodů a především v souvislosti s potřebou optimalizace zásobování, podporou prodeje zákazníkům, potřebou realizace zákaznických programů a v neposlední řadě i s propojením s vlastním eshopem požaduje vedení společnosti STORGE po našich analyticích a programátorech nové, invenční úpravy obchodního systému. Díky mnohaleté zkušenosti, pochopení principů velkoobchodního prodeje květin a ochotě zákazníka investovat do nových funkcionalit se nám podařilo společně vybudovat nejmodernější obchodní systém pro segment prodej květin ve střední Evropě.

  Kontakt